Szkolenia

Placówka Szkoleniowa

sala_bankietowo-weselna-02

BEHAPOWIEC

oferuje:


  • obligatoryjne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • ochrony przeciwpożarowej
  • szkolenia okresowe w zakresie bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz na stanowiskach robotniczych, dla pracowników służby bezpieczeństwa higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby, dla społecznych inspektorów pracy pierwszej pomocy przedlekarskiej
  • obsługi zakładów pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p-poż
  • kursy magazynierów z obsługą wózków podnośnikowych
  • operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym (łącznie z egzaminem UDT)
  • szkolenie w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych DOZÓR I EKSPLOATACJA GRUPA I (łącznie z egzaminem)
  • szkolenie w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci cieplnych i innych urządzeń energetycznych DOZÓR I EKSPLOATACJA GRUPA II (łącznie z egzaminem)
  • „ABC Przedsiębiorczości”
  • obsługa kasy fiskalnej

Wykonujemy również ocenę ryzyka zawodowego i biologicznego.

Placówka posiada wpis do ewidencji Kuratora Oświaty w Poznaniu.

Placówka organizuje również szkolenia z podstawowych zagadnień higieny (dobra praktyka produkcyjna i higieniczna) jakie koniecznie są przy udziale w produkcji lub obrocie środkami spożywczymi. Uczymy również podstaw pierwszej pomocy przedlekarskiej niezbędnej w nagłych wypadkach. Prowadzone są też kursy językowe.

Kompleksowość i profesjonalizm Placówki Szkoleniowej BEHAPOWIEC potwierdzą certyfikaty i wyróżnienia.